Descoperiri arheologice care vor schimba lumea

Cap. I. INTRODUCERE.

În anul 2010, la un moment dat, am observat  pe ecranul computerului meu  mai multe pictograme cu denumiri în  limba spaniolă.Ele transmiteau  sub formă  de seturi  fotografii  de la Zărand , fotografii de la Cueva de las Manos din Argentina,drapelul  Romaniei ,drapelul  USA,fotografii ale subsemnatului, fotografii ale unui barbat şi a unei femei (probabil  persoanele care au realizat pozele din Cueva de las Manos) ,de trei ori acelaşi comunicat (Anuncinos )Google .Fotografiile de la Cueva de las Manos se referă  la   războiul  dintre spirite  tratat de noi, în general  ,în cele 23 volume publicate sub genericul Teoria Fundamentală a Creiatiei Universului  şi, în special ,în articolul   întitlulat „ Războiul  dintre spirite”.Unele  fotografii  dela Zărand  şi  ale subsemnatului   apar  cu titlul „Topta” jpg..In aceste zile,am transferat de pe discul magnetic  pe” Documentele recente” toate cele  199 de fotografii  realizate în anul 2003 , la Biroul de Criminalistică  al Poliţiei Arad ,  de pe piesele arheologice .După  aproximativ 20 de minute , de la  acest act, am  constatat    pe setul cu cele 199   de poze şi fotografia subsemnatului,  avînd înregistrată  sub ea  cuvintele :” Cercetarem jpg. desctop jpg.”  Cum au apărut  aceste mişcări pe  computer  ?.Examinand  fenomenul şi discutandu-l cu mai mulţi   operatori  de  computeri, am retinut două variante. Prima variantă : în  transmisia  fotografiilor şi a textului prin internet ,în cazuri  extrem de rare, apar  fotografii  sau fraze  care par a veni din alte civilizaţii extraterestre  ,similare ideilor şi imaginilor în creierul unor oameni .A doua variantă : fenomenele au apărut  ca efect al  aparaturii   introdusă în computer. Fenomenele  generate de  cauze identice  se  auto grupează ,iar gruprea s-ar declanşa  de către fenomenul in care  potentialul de  rezistenţă la factorii nocivi este mai  puternic . În ambele variante,piesele arheologice de la Zărand sub formă de fenomene grupate în seturile de fotografii, demonstrează   că  acestea se situiază la cel mai înalt nivel arheologic şi informational  existent şi controlabil pe pămînt. Ambele variante  conduc la urmatoaree concluzii  :

Continuă lectura

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

OZN realitate permanenta in istorie

Cercetător.Acad. Dr.hc .Ardelean Teodor.

OZN ,farfurii zburătoare, au constituit şi constituie subiect de discuţii  în masa  oamenilor de cele  mai  variate profesii. Unii  le  aceptă   alţii le resping  existenţa.  Problema nu a  fost elucidată  nici de cercetările  ştiinţifice  întreprise de instituţii ale statelor  cu tehnică vansată. ( sau  realitatea nu a fost  dată publi-cităţii ?). Mass media, din când în când , transmite informaţii alarmante şi cidate despre survolarea  atmosferei teritoriilor  statale  de pe toate continentele, a spa – ţiului  deasupra  oceanelor de aceste obiecte misterioase. Ce sunt ? De unde vin? Dece se întâlnesc pretutindenea în atmosfera terestră? Radarul nu le poate depis-ta şi oamenii  nu le pot  capta  pentru a le  studia.  Fenomenul nu  este nou  Este descris  în cele mai vechi lucrări  cunoscute de oameni.Profetul Ezechiel  descrie un obiect  asemănător în cartea  „ Ezechiel „  Cap.1  . (  În această descriere constatăm  elemente   din „caii” roşii desenaţi pe pictura murală din  Cueva de Las Manos Rio Pinturas , America de Sud , descoperită de R.J.Manneheim )  .  .Papirusul  Tulli  descrie   o sferă de foc apărută  în Egipt cu cca.15oo de ani î.e.n.  Piesa arheologică „Nava Cosmică” descoperită la Zărand înfăţişează un obiect care ar putea fi chiar  o na vă cosmică.(Obiectul are formă relativ rotundă  cu uşă  ,fereastră ,intrarea la mo-toarele de  tracţiune,cabina  pilotului.Pilotul şi unul dintre „pasageri” –o femeie- apar  în  fotografia  navei  realizată  dintr-un  anumit unghi de vedere. Suprafaţa  exterioară a navei conţine fotografii şi texte scrise. În interiorul navei se observă  multe fiinţe  între care   o femeie  purtând  ochelari de  soare.  Piesa  arheologică întitulată de noi„Omul maimuţă”, privită dintr-un anumit unghi ,se înfăţişează în postura omului care cu privirea îndreptată către„cer”căută în atmosferă,  apariţia  navei    cosmice  aşteptată  . Piesa  arheologică „ Nimicirea  Atlantidei”  conţine figuri de oameni şi alte fiinţe asemănătoare   cu cele de pe pictura din Argentina, zburând prin gazul şi focul ce iese prin crăpăturile şi craterele formate pe Terra .

Dovezile de mai  sus,  limitându-ne   doar   la acestea  ,sunt  clare  şi categorice.Universul este populat şi cu alt fel de fiinţte decât structura omului şi animalelor de pe Terra. .O parte din aceste fiinţe dispun de forţă  care depăşeşte orice imaginaţie..După ultimul  război mondial numărul , obiectelor misterioase care   brăzdează   atmosfera   terestră , a  crescut  simţitor  .Intîlnirea    peste  tot  deasupra continentelor, dar şi a apei oceanelor  este  dovadă certă  a pilotării  lor  de  fiinţe  conştiente  ,sau a   dirijării , de la mari  distanţe , pe calea   unor   unde necunoscute de oameni. Planeta este   supravegheată permanent!  De când ? De la războiul dintre spirite, descris în  Biblie,pe  piesele arheologice de  la Zărand,  pe  picturile  din  Argentina ! Înmulţirea  controalelor  este legată  de apropierea  împlinirii unor momente  legate  direct  de rezultatul  acelui război,de judecarea spiritelor răsculate  şi întemniţate sub  scoarţa   terestră. Acel  moment nu a fost adus la cunoştinţa spiritelor Este cunoscut numai de Dumnezeu  .Piesele  arhe-ologice conţin sute   de cifre  şi calcule  pentru  determinare   unor   momente  şi numele  unor spirite La ce se referă aceste  calcule ? La un moment important ,la determinarea   prin   calcule  a  zilei de   elibere  a celor   întemniţaţi.  Inmulţirea Brăzdării  aerului  de  către Farfuriile  Zburătoare poate fi  motivă de apropierea acestui moment.  Piesele arheologice de la Zărand,confecţionate  de către îngerii Edenului, contin  informaţii  despre războiul dintre spirite,despre potopul cu  ape din timpul lui Noe ,despre răstignirea lui Isus Cristos, despre sfârşitul antagonis-mului dintre spirite .Conţinând  astfel de informaţii   înseamnă că au  importanţă deosebită  pentru  spiritele  pozitive  şi pentru  cele negative, că  sunt   cunoscute spiritetelor din ambele tabere.  Un fapt  legat de aceste piese arheologice,pe care am încercat să-l ascund  ani în şir  în toate volumele publicate şi în comunicările ştiinţifiee  prezetate în simpozioanele la care am partiocipat a fost implicarea în descoperirea  pieselor  arheologice a  OZN-urilor.  În prezent,după descoperirea picturilor din Argentina şi  recunoaterea   valorii lucrărilor noastre  de  către  un număr important de oameni m-am decis să-l fac cunoscut lumiiIată evenimentul. Prin luna  octombrie anul 2003, la cca două  luni dela  descoperirea  şi aducerea  pieselor  arheologice  la   Arad, când  le studiam  ziua şi noaptea  cu mijloace de cercetare rudimentare,într-o noapte, pe la orele 23 ,obosit, am ieşit  din birou pe balconul  apartamentului..Privirea  îmi este atrasă de nişte lumini care deasupra blocului se aprindeu şi stingeau cadenţat deplasndu-se în lungul acestuia.M-am oprit şi le am studiat.Erau şapte cercuri   amplsate pe o orbită  lunguiaţă  Fiecare cerc se realiza prin deplasare pe orbită a unei lumini care  se aprindea  şi stingea  ritimic.(Nu am putut determina dacă pe orbită se mişcă o singură lumină ori mai multe lumini. ) Cercul,în aceiaşi formaţie de lumini,se deplasa în lungul blocului în care locuiam .După parcurgerea lungimi blocului apăreau în partea  opusă   la  celălalt capăt al blocului şi procesul se relua şi repeta . Jocul a  durat  până  pe la orele 4 dimineaţa, De atunci ,fenomenul nu s-a  întâlnit..Din  mişcarea luminilor  pe circumferinţă în jurul unui punct şi toate  cercurile pe orbita  cercului oval, cu reluarea  fenomenului de zeci de ori şi în lungimea blocului  rezultă : fenomenul  se desfăşura   pe baza unei gîndiri, a unui proect determinat de  raţiune. Dece se  mişca formaţiunea de lumini numai în lungul blocului în care   locuiam ? Opinia mai multor persoane este: conştiinţele  din   cele şapte cercuri  urmăreau   soarta pieseor arheologie transportate de la Zărand la Arad! Se  verifica starea pieselor, intenţiile  mele cu privire la păstrare,,studiul sau aruncarea lor în râul Mureş !Se verificau  toţi oamenii din bloc  sub aspectul  atitudinilor pe care le vor lua  faţă de aceste  piese  considerate,în lumea spiritelor, de importanţă majoră .

Toate drepturile rezervate acad-Ardelean Teodor.

Arad la 10 martie 2010

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Stiinta, arheologie, divinitate

ORIGINEA LIMBII ROMÂNE

Acad .Dr. H .C. Ardelean Teodor.

In anul 2oo3 din spaţiul fostei cetăţi a Sarraandului, jud. Arad,am recuperat o sumedenie de piese arheologice. In acel an am intrat în posesia  hărţi Dacia Antică descoperită de către Marele  August Treboniu  Laurian ,fost membru al Şcoli Ardelene şi membru al Aca- demiei Române.   Studiul acestor documente cu tehnica modernă  ne- a  condus la descoperiri  senzaţionale.Descoperirile au fost prezentate la simpozioane internaţionale : Iaşi,Sighetu Mar- maţiei, Chişinău –Republica Moldova, Arad etc Lucrările publicate în volume au fost preluate de Biblioteca Academiei Române.  Iată  câteva informati  transmise omeniri prin aceste docu -mente: l) Edenul  şi reperele din Biblie   au existat în Dacia, în spaţiul numit  Ţara Zărandului. 2).Piesele au fost confecţionate în Eden de către supersavanţii acestuia3)Piesele transmit infor maţii scrise  ,codificat, în limba  vorbită în Eden , fotografii  cu spirite  pozitive şi negative,cu fiinţe(oameni şi animale ,transformate genetic de către spiritele negative ) , note muzicale ale Simfoniei a IX-lea  Scherzo .4)Multe cuvinte  scrise se regăsesc în dialeactul ţărănimi române . Exemple: dondeni ,şuşui,anondând,aknea,uiuu,necz,boacă,bz,uţu,ţuc,ha,ta,zur,vuit,zs ,br,mă, yes,vz ,tu, si ,ik ,alu ,ki, bor ,os, iz, cic, apuk, cad( Cuvinte similare  se regăsesc şi  în ţările de  limbă franceză din Africa) Cuvintele  scrise corespund fonetici  utilizată de ţărănimea română.

Concluzii :Limba dacilor originară  din limba Edenului nu  a dispărut  sub ocupaţia romană a unei părţi din Dacia şi nici sub ocupaţia Daciei de alte popoare care, în decursul veacurilor au trecut peste acest teritoriu   .Fonetica moştenită din perioada Edenului este atât de puternic le- gată de limba vorbită de populaţia ţărănească încât  cuvintele noi se pronunţă în Zărand  după acelaşi tipic moştenit de mii de ani.Exemplu:substantivul chioşc se pronunţă ciiooşşşc, adjec- ctivul verde se pronuţă viierrgeee . In vorbirea  licenţiaţilor  proveniţi din mediu ţărănesc ade- sea întîlneşti  cuvinte  din dialectul ţărănesc şi cuvinte  pronunţate  pe baza fonetici  scrisă pe piesele arheologice  confecţionate în Eden.Dacii de ieri,suntem noi,românii de astăzi.  Ba mai mult decât atât:originiea limbi latine şi a tuturor popoarelor  existente pe Terra se  află în lim –   ba Edenului,vorbită după potop în spaţiul fostului Eden, din  Ţara Sarraandului..Cerem facto- rilor de răspundere să schimbe  denumirea  comunei Zărand ,din Zărand în Sarra aşa cum s-a numit mii de ani.(Pe timpul romanilor  i  se  spunea Deu Sarra iar în Eden  Zqjccic Ajje-o-o)

Mai de vrem sau mai târziu numele Munţilor,Ţării şi localităţii din„ Zărand” se va transforma din nou  în ceia ce a fost  şi cum, mii de ani  s-au numit  în anticitate şi dincolo de timpul istoric cunoscut de oamenii  zilelor noastre.

Toate drepturile rezervate  autorului

Acad.Dr.H.C.Ardelean Teodor.

Arad la 29 aprilie 2010

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Sinteza comunicarilor la simpozioane stiintifice

P I E T R E L E    V O R B E S C

ŞTIINŢĂ,ARHEOLOGIE,DIVINITATE

EDENUL: loc plăcut,încântător,în care viaţa este

uşoară şi plăcută Unde ziua-i albă şi  noaptea înstelată

O,Eden al lumi! Faţa ta curată Cu atât ne-ncântă

Cu  cât te privim.(Bolintineanu )

A.   D E S C O P E R I R E A    E D E N U L U

Academician  Dr. H. C.  T . Ardelean

Mast .Energ. Ing. I. Cristian

Cele mai vechi ştiri despre Eden provin de la popoarele  Mesopotamiei  .Preoţimea zeităţilor de aici împreună cu împăraţii au lansat ideea existenţei  în vremuri imemoriale a Edenului în spaţiu dintre fluviile Tigru şi Eufrat  care curg  prin această ţară .Biblia nu localizează spaţiu în care a existat Edenul. In schimb,pentru aflarea locului, transmite o serie de repere.  Identificarea Edenului fiind de importanţă capitală pentru multe religii,savanţi cu renume mondial au efectuat ample cercetări în spaţiu dintre fluviul Nil din Egipt şi fluviul Indus din Asia ( S.R. Driver -1911-, J.Skinner-l93o-, N.M. Sarna -1966. ş.a.) Reperele căutate,care să confirme povestirile babilonienilor, până astăzi nu s-au  aflat Textul scris pe  PIETRELE ARHEOLOGICE descoperite  pe Crişul Alb, în hotarul  localităţii Zărand  jud. Arad şi  pe HARTA DACIA ANTICĂ COPIE  REALIZATĂ  DE PE ALTE PIETRE ARHEOLOGICE,descoperită de către  Aug. Treboniu   Laurian – fost membru al Şcolii Ardelene şi membru al Academie României – localizează Edenul în Dacia,între râurile Tisa ,Izvoarele Crişului Alb, cursul  Crişului Alb şi Mureş In acest spaţiu , noi am identificat toate reperele descrise   de  Biblie în Facerea capitolul .2 vers 19-14  şi reperele  formulate de către savanţii care au efectuat cercetări pentru descoperirea Edenului. Redăm aceste descoperiri în  capitolele ce urmează..

Continuă lectura

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu